Vật lí Lớp 12: Chiếu bức xạ có bước sóng λ   =   0 , 405 μ m vào một tấm kim loại thì vậ

Vật lí Lớp 12: Chiếu bức xạ có bước sóng λ   =   0 , 405 μ m vào một tấm kim loại thì vận tốc ban đầu cực đại của electrôn là v 1 , thay bức xạ khác có tần số f 2   =   16 . 10 14   H z thì vận tốc ban đầu cực đại của electrôn là v 2 =   2 v 1 . Công thoát của electrôn ra khỏi kim loại đó bằng bao nhiêu? A. 1,6 eV B. 1,88 eV C. 3,2eV D. 2,2eV, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ