Vật lí Lớp 12: Chiết suất của môi trường là n = 1,65 khi ánh sáng chiếu vào có bước sóng 0,5 μ m . Vận tốc truyền và tần số của sóng ánh sáng

Vật lí Lớp 12: Chiết suất của môi trường là n = 1,65 khi ánh sáng chiếu vào có bước sóng 0,5 μ m . Vận tốc truyền và tần số của sóng ánh sáng đó là A.  v = 1 , 82 . 10 8 m / s ; f = 3 , 64 . 10 14 H z B.  v = 1 , 82 . 10 6 m / s ; f = 3 , 64 . 10 12 H z C.  v = 1 , 28 . 10 8 m / s ; f = 3 , 46 . 10 14 H z D.  v = 1 , 28 . 10 6 m / s ; f = 3 , 46 . 10 12 H z, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ