Vật lí Lớp 12: Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 6 , 625.10 − 19   J. Cho h = 6 ,

Vật lí Lớp 12: Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 6 , 625.10 − 19   J. Cho h = 6 , 625.10 − 34   J . s , c = 3.10 8 m / s . Giới hạn quang điện của kim loại này là A. 260 nm. B. 360 nm. C. 350 nm. D. 300 nm., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ