Vật lí Lớp 12: Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng phát quang: A. kéo dài trong một khoảng thờ

Vật lí Lớp 12: Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng phát quang: A. kéo dài trong một khoảng thời gian nào đố sau khi tắt ánh sáng kích thích. B. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích. C. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích. D. khi được kích thích bằng ánh sáng có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng phát quang., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ