Vật lí Lớp 11: Thế năng mà một electron gây ra tại vị trí cách nó 1 cm có độ lớn là: A. 1 ,

Vật lí Lớp 11: Thế năng mà một electron gây ra tại vị trí cách nó 1 cm có độ lớn là: A. 1 , 6 . 10 – 6   J B. 1 , 44 . 10 – 5   J C. 2 . 10 – 6   J D. 3 . 10 – 6   J, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ