Vật lí Lớp 11: Tại hai điểm A và B cách nhau 8cm trong không khí có đặt hai điện tích q 1 = q 2 =

Vật lí Lớp 11: Tại hai điểm A và B cách nhau 8cm trong không khí có đặt hai điện tích q 1 = q 2 = 16 . 10 – 8 . Xác định độ lớn cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết AC = BC = 8cm A. 390 kV/M B. 225 kV/M C. 351 kV/M D. 285 kV/M, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ