Vật lí Lớp 11: Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm? A. Mọi nam châm khi nằm cân bằng th&igrave

Vật lí Lớp 11: Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm? A. Mọi nam châm khi nằm cân bằng thì trục đều trùng theo phương bắc nam B. Các cực cùng tên của các nam châm thì đẩy nhau C. Mọi nam châm đều hút được sắt D. Mọi nam châm bao giờ cũng có hai cực, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ