Vật lí Lớp 11: Một thanh đồng và một thanh graphit (than chì) có cùng tiết diện S được ghép nôi tiếp với nhau

Vật lí Lớp 11: Một thanh đồng và một thanh graphit (than chì) có cùng tiết diện S được ghép nôi tiếp với nhau. Cho biết điện trở suất ở 0 ° C và hệ số nhiệt điện trở của đồng là ρ 01 = 1 , 7 . 10 – 8   Ω m   v à   α 1 = 4 , 3 . 10 – 3   K – 1 của graphit là ρ 02 = 1 , 2 . 10 – 5   Ω m   v à   α 2 = 5 . 10 – 4   K – 1 . Xác định tỉ số độ dài của thanh đồng và graphit để thanh ghép nối tiếp chúng có điện trở không phụ thuộc nhiệt độ. A. 0,013 B. 75 C. 0,012 D. 82, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ