Vật lí Lớp 11: Một quả cầu kim loại có khối lượng riêng ρ = 9 , 8 . 10 3 kg / m 3 , bán kính r = 1cm

Vật lí Lớp 11: Một quả cầu kim loại có khối lượng riêng ρ = 9 , 8 . 10 3 kg / m 3 , bán kính r = 1cm, mang điện tích q = 10 – 6 C được treo ở đầu một sợi dây mảnh không dãn. Chiều dài sợi dây là l = 10cm. Tại điểm treo của sợi dây đặt một điện tích q 0 = – 2 . 10 – 6 C . Toàn bộ hệ thống trên được đặt trong dầu cách điện có khối lượng riêng ρ 0 = 800 kg / m 3 , hằng số điện môi ɛ = 3. Lấy g = 10 m / s 2 . Lực căng của dây treo là: A. 0,68N B. 0,98N C. 1,12N D. 0,84N, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ