Vật lí Lớp 11: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12 V điện trở trong r = 2 Ω nối với điện trở tạo

Vật lí Lớp 11: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12 V điện trở trong r = 2 Ω nối với điện trở tạo thành mạch kín. Xác định R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại, tính công suất cực đại đó A. R = 1 Ω ,   P = 16 W B. R = 2 Ω ,   P = 18 W C. R = 3 Ω ,   P = 17 , 3 W D. R = 4 Ω ,   P = 21 W, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ