Vật lí Lớp 11: Một khung dây phẳng có diện tích 10 cm 2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường

Vật lí Lớp 11: Một khung dây phẳng có diện tích 10 cm 2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30 o . Độ lớn từ thông qua khung là 3 . 10 – 5   Wb . Cảm ứng từ có giá trị A. B = 3. 10 – 2   T B. B = 4. 10 – 2   T C. B = 5. 10 – 2   T D. B = 6. 10 – 2   T, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ