Vật lí Lớp 11: Một đoạn dây đồng CD chiều dà i l , có khối lượng m được treo ở hai đầu bằng hai sợi dây mềm, rất nhẹ, c&aa

Vật lí Lớp 11: Một đoạn dây đồng CD chiều dà i l , có khối lượng m được treo ở hai đầu bằng hai sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều cỏ cảm ứng từ B và các đường sức từ là những đường thẳng đứng hướng lên. Cho dòng điện qua dây CD có cường độ I sao cho BIl=3mg thì dây treo lệch so với phương thẳng đứng một góc gần góc nào nhất sau đây? A. 45 độ B. 85 độ C. 25 độ D. 63 độ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ