Vật lí Lớp 11: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị vận tốc phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Phát biểu nào sau

Vật lí Lớp 11: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị vận tốc phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây đúng A. Từ t 1 đến t 2 , vectơ gia tốc đổi chiều một lần B. Từ t 2 đến t 3 , vectơ vận tốc đổi chiều 1 lần C. Từ t 3 đến t 4 , vectơ gia tốc không đổi chiều D. Từ t 3 đến t 4 , vectơ gia tốc đổi chiều một lần, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ