Vật lí Lớp 11: Một bếp điện gòm các dây điện trở có giá trị lần lượt là R 1 = 4 Ω , R 2 =

Vật lí Lớp 11: Một bếp điện gòm các dây điện trở có giá trị lần lượt là R 1 = 4 Ω , R 2 = 6 Ω . Khi bếp chỉ dung điện trở R 1 thì đun sôi một ấm nước trong thời gian t 1 = 10   p h ú t . Thời gian cần thiết để đun sôi ấm trên khi: Dùng hai dây R 1 mắc song song với R 2 A . 6 phút B . 8 phút C . 10 phút D . 12 phút, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ