Vật lí Lớp 11: Một bóng đèn dây tóc có ghi 220 V – 110 W và một bàn là có ghi

Vật lí Lớp 11: Một bóng đèn dây tóc có ghi 220 V – 110 W và một bàn là có ghi 220 V – 250 W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V của gia đình. Nếu đem bóng đèn trên mắc vào hiệu điện thế U=110V thì công suất toả nhiệt của bóng là A. 55 W B. 110 W C. 27,5 W D. 4 W, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ