Vật lí Lớp 11: Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 9 . 10 – 6   N . Khi đưa chúng xa nhau th&ecirc

Vật lí Lớp 11: Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 9 . 10 – 6   N . Khi đưa chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút là 4 . 10 – 6   N . Khoảng cách ban đầu giữa chúng là A. 1 cm. B. 2 cm. C. 3 cm D. 4 cm., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ