Vật lí Lớp 11: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là U MN = 40 V. Chọn câu chắc chắn đúng A. Điện thế ở M là 40 V.

Vật lí Lớp 11: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là U MN = 40 V. Chọn câu chắc chắn đúng A. Điện thế ở M là 40 V. B. Điện thế ở N bằng 0. C. Điện thế ở M có giá trị dương, ở N có giá trj âm. D. Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N là 40 V, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ