Vật lí Lớp 11: Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống nhau đặt trên hai giá cách điện mang các điện tích q 1 dươ

Vật lí Lớp 11: Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống nhau đặt trên hai giá cách điện mang các điện tích q 1 dương, q 2 âm và độ lớn của điện tích q 1 lớn hơn điện tích q 2 . Cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra. Khi đó: A. Hai quả cầu cùng mang điện tích dương có cùng độ lớn là | q 1 + q 2 | B. Hai quả cầu cùng mang điện tích âm có cùng độ lớn là | q 1 + q 2 | C. Hai quả cầu cùng mang điện tích dương có độ lớn là ( | q 1 + q 2 |)/2 D. Hai quả cầu cùng mang điện âm có độ lớn là ( | q 1 + q 2 |)/2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ