Vật lí Lớp 11: Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích q1 và q2 với |q1|=|q2| | q 1 | = | q 2 | , đưa chúng lại gần thì chúng hú

Vật lí Lớp 11: Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích q1 và q2 với |q1|=|q2| | q 1 | = | q 2 | , đưa chúng lại gần thì chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi sau đó tách ra thì mỗi quả cầu sẽ mang điện tích A. q = q1 q 1 . B. q = 0 C. q = 2q1 q 1 D. q = 0,5q1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ