Vật lí Lớp 11: Xét một mắt cận được mô tả ở hình vẽ. Vật có vị trí nào kể sau thì ảnh tạo bởi mắt hiện

Vật lí Lớp 11: Xét một mắt cận được mô tả ở hình vẽ. Vật có vị trí nào kể sau thì ảnh tạo bởi mắt hiện ra ở điểm vàng V? A. Tại CV khi mắt điều tiết tối đa. B. Tại CC khi mắt không điều tiết. C. Tại một điểm trong khoảng CVCC khi mắt điều tiết thích hợp D. Tại một điểm ngoài khoảng CVCC khi mắt điều tiết thích hợp., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ