Vật lí Lớp 11: Đường sức từ không có tính chất nào sau đây? A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được

Vật lí Lớp 11: Đường sức từ không có tính chất nào sau đây? A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức B. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu C. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường D. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ