Vật lí Lớp 11: Đặt một vật nhỏ ab trước và cách thấu kính phân kì 60cm ta thu được ảnh a’b’ bằng nửa ab. Tính tiêu cự

Vật lí Lớp 11: Đặt một vật nhỏ ab trước và cách thấu kính phân kì 60cm ta thu được ảnh a’b’ bằng nửa ab. Tính tiêu cự, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ