Vật lí Lớp 11: Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của vecto cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường? A . Có phươ

Vật lí Lớp 11: Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của vecto cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường? A . Có phương tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó. B . Có chiều cùng chiều với từ trường tại điểm đó. C. Điểm đặt đặt tại trung điểm của dây dẫn đang gây ra từ trường đó. D. Có độ lớn phụ thuộc vào dòng điện gây ra từ trường., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ