Vật lí Lớp 11: Dòng điện thẳng dài I và hai điểm M, N nằm trong cùng mặt phẳng, cùng phía so với dòng

Vật lí Lớp 11: Dòng điện thẳng dài I và hai điểm M, N nằm trong cùng mặt phẳng, cùng phía so với dòng điện sao cho MN vuông góc với dòng điện. Gọi O là trung điểm của MN sao cho OM=1,5ON. Nếu độ lớn cảm ứng từ tại M và N lần lượt là B M = 2 , 8 . 10 – 5 T , B N = 4 , 2 . 10 – 5 T thì độ lớn cảm ứng từ tại O là A. 3,36. 10 – 5 T B. 16,8. 10 – 5 T C. 3,5. 10 – 5 T D. 56. 10 – 5 T, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ