Vật lí Lớp 11: Dòng điện qua ống dây tăng dần theo thời gian từ I 1 = 0,2 (A) đến I 2 = 1,8 (A) trong khoảng thời gian 0,01

Vật lí Lớp 11: Dòng điện qua ống dây tăng dần theo thời gian từ I 1 = 0,2 (A) đến I 2 = 1,8 (A) trong khoảng thời gian 0,01 (s). Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,5 (H). Suất điện động tự cảm trong ống dây là A. 10 (V). B. 80 (V). C. 90 (V). D. 100 (V)., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ