Vật lí Lớp 11: Chọn câu sai . Dòng điện cảm ứng là dòng điện A. xuất hiện trong một mạch kín khi từ th&ocirc

Vật lí Lớp 11: Chọn câu sai . Dòng điện cảm ứng là dòng điện A. xuất hiện trong một mạch kín khi từ thông qua mạch kín đó biến thiên B. có chiều và cường độ không phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín C. chỉ tồn tại trong mạch kín trong thời gian từ thông qua mạch kín đó biến thiên D. có chiều phụ thuộc chiều biến thiên từ thông qua mạch kín, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ