Vật lí Lớp 11: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở các đoạn dây nói. Biết R 1 = 3 Ω , R 2 = 6

Vật lí Lớp 11: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở các đoạn dây nói. Biết R 1 = 3 Ω , R 2 = 6 Ω , R 3 = 1 Ω , E = 6V, r=1Ω. Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện là? A . 5,5V B . 5V C . 4,5V D . 4V, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ