Vật lí Lớp 11: Cho hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau, nhiễm điện và cách nhau 20cm t rong không khí. Lực hút c

Vật lí Lớp 11: Cho hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau, nhiễm điện và cách nhau 20cm t rong không khí. Lực hút của hai quả cầu bằng 1,2N. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi lại tách chứng ra đến khoảng cách như cũ thì hai quả cầu đẩy nhau vói lực đẩy bằng lực hút. Tổng độ lớn điện tích của hai quả cầu lúc đầu gần giá trị nào nhất sau đây? A. 9 . 10 – 6 C B. 6 , 5 . 10 – 6 C C. 5 , 8 . 10 – 6 C D. 1 , 2 . 10 – 6 C, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ