Vật lí Lớp 11: Cho hai dòng điện I 1 ,   I 2 có chiều như hình vẽ, có cường độ: I 1   = &#1

Vật lí Lớp 11: Cho hai dòng điện I 1 ,   I 2 có chiều như hình vẽ, có cường độ: I 1   =   I 2   =   2 A ; các khoảng cách từ M đến hai dòng điện là a = 2 cm; b = 1 cm. Xác định vectơ cảm ứng từ tại M. A. 5 , 33 . 10 – 5   ( T ) B. 2 , 67 . 10 – 5   ( T ) C. 4 , 22 . 10 – 5 ( T ) D. 4 , 47 . 10 – 5 ( T ), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ