Vật lí Lớp 11: Có 4 hạt lần lượt là electron (điện tích – e; khối lượng m e ), proton (điện tích + e; khối lượng m p

Vật lí Lớp 11: Có 4 hạt lần lượt là electron (điện tích – e; khối lượng m e ), proton (điện tích + e; khối lượng m p = 1,836m e ), notron (không mang điện, khối lượng m n = m p ) và hạt nhân heli (điện tích +2e, khối lượng m He = 4m p bay qua một vùng có từ trường đều với cùng một vận tốc theo phương vuông góc với các đường sức từ. Giả thiết chỉ có lực Lo-ren-xơ tác dụng lên các hạt. Sau cùng một thời gian, hạt bị lệch khỏi phương ban đầu nhiều nhất là A. electron B. hạt nhân heli C. proton D. notron, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ