Vật lí Lớp 11: Ba điện tích q 1 = 27 . 10 – 8 C ,   q 2 = 64 . 10 – 8 C ,   q 3 = – 10 –

Vật lí Lớp 11: Ba điện tích q 1 = 27 . 10 – 8 C ,   q 2 = 64 . 10 – 8 C ,   q 3 = – 10 – 7 C đặt trong không khí, tại 3 đỉnh của tam giác ABC vuông tại C (theo thứ tự q 1 tại A, q 2 tại B, q 3 tại C). Cho AC = 30 cm, BC = 40 cm. Chọn khẳng định đúng khi nói về véctơ lực tổng hợp tác dụng lên q 3 A. Có điểm đặt tại c, phương tạo với F 2 → một góc φ = 90 ° và độ lớn F = 4 , 5 . 10 – 3 N . B. Có điểm đặt tại c, phương tạo với F 2 → một góc φ = 60 ° và độ lớn F = 4 , 5 . 10 – 3 N . C. Có điểm đặt tại c, phương tạo với F 2 → một góc φ ≈ 50 ° và độ lớn F = 4 , 5 . 10 – 3 N . D. Có điểm đặt tại c, phương tạo với F 2 → một góc φ ≈ 40 ° và độ lớn F = 4 , 5 . 10 – 3 N ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ