Vật lí Lớp 11: Ba dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I 1 ,   I 2 ,   I 3 theo thứ tự đó, đặt son

Vật lí Lớp 11: Ba dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I 1 ,   I 2 ,   I 3 theo thứ tự đó, đặt song song cách đều nhau, khoảng cách giữa 2 dây là . Biết rằng chiều của I 1 ,   I 3 hướng vào I 2 hướng ra mặt phẳng hình vẽ, cường độ dòng điện I 1 = 10   A ,   I 2 = I 3 = 20   A . Xác định độ lớn lực F tác dụng lên 1 mét của dòng I 1 A. 10 – 3 N B. 5 . 10 – 4 N C. 2 . 10 – 3 N D. 5 . 10 – 3 N, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ