Vật lí Lớp 10: Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s.Dùng dữ kiện này

Vật lí Lớp 10: Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s.Dùng dữ kiện này trả lời các câu 11,12,13 Câu 11. Viết phương trình tọa độ của quả cầu. Xác định tọa độ của quả cầu sau khi ném 2s. A. y = 5 t 2 ; x = 20 t ; x = 40 c m ; y = 20 c m B. y = 10 t 2 ; x = 20 t ; x = 40 c m ; y = 40 c m C. y = 5 t 2 ; x = 40 t ; x = 20 c m ; y = 40 c m D. y = 10 t 2 x = 10 t ; x = 20 c m ; y = 40 c m, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ