Vật lí Lớp 10: Phát biểu nào sau đây là không chính xác? A. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn l

Vật lí Lớp 10: Phát biểu nào sau đây là không chính xác? A. Lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt B. Lực ma sát nghỉ luôn luôn cân bằng với ngoại lực đặt vào vật C. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào 2 vật tiếp xúc D. Khi ngoại lực đặt vào vật làm vật chuyển động hoặc có xu hướng chuyển động sẽ làm phát sinh lực ma sát, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ