Vật lí Lớp 10: Nội năng của một vật là: A. tổng động năng và thế năng của vật B. tổng động năng và thế năng của các p

Vật lí Lớp 10: Nội năng của một vật là: A. tổng động năng và thế năng của vật B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ