Vật lí Lớp 10: Nếu áp suất của một lượng khí tăng thêm 2.10 5 Pa thì thể tích giảm 3 lít. Nếu áp suất

Vật lí Lớp 10: Nếu áp suất của một lượng khí tăng thêm 2.10 5 Pa thì thể tích giảm 3 lít. Nếu áp suất tăng thêm 5.10 5 Pa thì thể tích giảm 5 lít. Tìm áp suất và thể tích ban đầu của khí, biết nhiệt độ khí không đổi., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ