Vật lí Lớp 10: Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J. Lấy g = 10 m/s 2 . Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu? A. 0,4

Vật lí Lớp 10: Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J. Lấy g = 10 m/s 2 . Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu? A. 0,45 m/s ; B. 1,0 m/s C. 1,4 m/s ; D. 4,4 m/s, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ