Vật lí Lớp 10: Một vật có khối lượng m1 = 200 g đang chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát với vận tốc 6 m/s thì va chạm vào một vật khác

Vật lí Lớp 10: Một vật có khối lượng m1 = 200 g đang chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát với vận tốc 6 m/s thì va chạm vào một vật khác có khối lượng m2 = 50 g đang chuyển động với vận tốc 4 m/s. Sau va chạm, vật m1 tiếp tục đi về phía trước với vận tốc bằng một nửa vận tốc ban đầu. Tính vận tốc của vật m2 sau va chạm trong hai trường hợp: a.  Ban đầu hai vật chuyển động cùng hướng. b.  Ban đầu hai vật chuyển động ngược hướng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ