Vật lí Lớp 10: Một vật có khối lượng 10kg bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ trên mặt phẳng ngang nhờ lực kéo có độ lớn 22N theo phương ngang, sau

Vật lí Lớp 10: Một vật có khối lượng 10kg bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ trên mặt phẳng ngang nhờ lực kéo có độ lớn 22N theo phương ngang, sau 10s thì vật đến B và đặt vận tốc 7.2km/h. Lấy g = 10m/s. a) Tính gia tốc và hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang. b) Khi đi hết mặt phẳng ngang tại B vật góp chân dốc nghiêng thì lực kéo ngưng tác dụng và vật tiếp tục chuyển động đi lên dốc nghiêng góc a = 45° so với phương ngang. Tính quãng đường dài nhất mà vật đi lên trên dốc nghiêng. Bỏ qua sự thay đổi vận tốc của vật từ mặt phẳng ngang lên mặt phẳng nghiêng và coi hệ số ma sát không đổi trong suốt quá trình chuyển động., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ