Vật lí Lớp 10: một vật chuyển động có phương trình toạ độ : x=t2-4t-5 (m;s) . viết phương trình toạ độ nếu ta chọn mốc thời gian mới là lúc mà vận tốc

Vật lí Lớp 10: một vật chuyển động có phương trình toạ độ : x=t2-4t-5 (m;s) . viết phương trình toạ độ nếu ta chọn mốc thời gian mới là lúc mà vận tốc triệt tiêu, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ