Vật lí Lớp 10: Một vật có khối lượng 200 kg đang chuyển động với vận tốc 54 km/h. Động lượng của ôtô là A. 1 , 08 .

Vật lí Lớp 10: Một vật có khối lượng 200 kg đang chuyển động với vận tốc 54 km/h. Động lượng của ôtô là A. 1 , 08 . 10 4 kgm/s B. 3 . 10 3 kgm/s C. 22,5 kgm/s D. 45 . 10 4 kgm/s, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ