Vật lí Lớp 10: Một khối khí ở trạng thái có p1= 4 atm; có V1= 2lít; T1= 27°c a. Biến đổi đẳng nhiệt sang trạng thái 2 có áp suất p2=2 atm. Tìm thể tí

Vật lí Lớp 10: Một khối khí ở trạng thái có p1= 4 atm; có V1= 2lít; T1= 27°c a. Biến đổi đẳng nhiệt sang trạng thái 2 có áp suất p2=2 atm. Tìm thể tích V2? b. Sau đó biến đổi đẳng tích sang trạng thái 3 có nhiệt độ T3= 327°c. Tính áp suất p3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ