Toán Lớp 9: Điểm (−2; 3) thuộc đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau: A.  3 x   –   2 y   =

Toán Lớp 9: Điểm (−2; 3) thuộc đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau: A.  3 x   –   2 y   =   3                                                         B.  3 x   –   y   =   0 C. 0 x   +   y   =   3       D.  0 x x   –   3 y   =   9, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ