Toán Lớp 9: Cho Tam giác ABC vuông tại A, có AB=48cm ÁC=36cm, đường cao AH. Gọi Đ là trung điểm của BC. Đường cao vuông góc với BC tại D, cắt AC, A

Toán Lớp 9: Cho Tam giác ABC vuông tại A, có AB=48cm ÁC=36cm, đường cao AH. Gọi Đ là trung điểm của BC. Đường cao vuông góc với BC tại D, cắt AC, AB lần lượt tại E và F a, Tính AH b, Tính độ dài các cạnh của Tam giác DEB c, Tính CF và FB, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ