Toán Lớp 9: Cho a c ≥ 2 b + d . Chứng minh rằng có ít nhất một trong hai phương trình  x 2 + a x + b = 0 và  x

Toán Lớp 9: Cho a c ≥ 2 b + d . Chứng minh rằng có ít nhất một trong hai phương trình  x 2 + a x + b = 0 và  x 2 + c x + d = 0 có nghiệm. (Hãy sắp xếp các câu sau để được lời giải đúng) 1. Theo giả thiết: a c ≥ 2 b + d Suy ra Δ 1 + Δ 2 ≥ a 2 + c 2 – 2 a c = a – c 2 ≥ 0 . Vậy Δ 1 + Δ 2 ≥ 0 2. Phương trình  x 2 + a x + b = 0 có Δ 1 = a 2 – 4 b ; Phương trình  x 2 + c x + d = 0 có  Δ 2 = c 2 – 4 d   3. Vậy tồn tại ít nhất 1 biểu thức x 2 + a x + b = 0 0 hoặc x 2 + a x + b = 0 1 không âm. Do đó tồn tại ít nhất một trong hai phương trình có nghiệm. 4. Giả sử x 2 + a x + b = 0 2 Khi đó x 2 + a x + b = 0 3 (mâu thuẫn với chứng minh trên). 5. Ta có: x 2 + a x + b = 0 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ