Toán Lớp 9: Cho 2 biểu thức A = 3 căn x trên (căn x) + 2 và B = x + 4 trên x – 4 trừ 2 trên (căn x) – 2 với x không âm, x khác 4. a) Chứng minh B =

Toán Lớp 9: Cho 2 biểu thức A = 3 căn x trên (căn x) + 2 và B = x + 4 trên x – 4 trừ 2 trên (căn x) – 2 với x không âm, x khác 4. a) Chứng minh B = căn x trên (căn x) + 2. b) Tím số nguyên dương x lớn nhất thoả mãn A – B < 3/2., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ