Toán Lớp 8: tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết  a) (14x^5-7x^3+2x):7x^n b) (25x^7y^6 -10x^5y^4 -6x^3y^2):(-3x^n.y^n)

Toán Lớp 8: tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết  a) (14x^5-7x^3+2x):7x^n b) (25x^7y^6 -10x^5y^4 -6x^3y^2):(-3x^n.y^n), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ