Toán Lớp 8: Hòa tan hoàn toàn 2,43g hỗn hợp X gồm K,Ca, CaO, K2O trong nước dư, sau phản ứng thu được  dd Y (trong đó CM Ca(OH)2 = 0,01M và thoát r

Toán Lớp 8: Hòa tan hoàn toàn 2,43g hỗn hợp X gồm K,Ca, CaO, K2O trong nước dư, sau phản ứng thu được  dd Y (trong đó CM Ca(OH)2 = 0,01M và thoát ra 0,672l H2. Tìm khối lượng KOH trong Y, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ