Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là hình chiếu của điểm B trên AC. Gọi M, I, E lần lượt là trung điểm của các đoạn AH, BH, CD. a. Tứ giá

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là hình chiếu của điểm B trên AC. Gọi M, I, E lần lượt là trung điểm của các đoạn AH, BH, CD. a. Tứ giác AMIB là hình gì ? Tại sao? b. Chứng minh tứ giác MICE là hình bình hành c. Gọi G là trung điểm của BE. Chứng minh tam giác GMC cân tại G., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ