Toán Lớp 8: Cho biểu thức P=(x-1/x+1 – x/x-1 – 3x+1/1-x^2)÷2x+1/x^2-1 a,rút gọn P b,tìm các giá trị của x để P=3/x-1 c,tìm các giá

Toán Lớp 8: Cho biểu thức P=(x-1/x+1 – x/x-1 – 3x+1/1-x^2)÷2x+1/x^2-1 a,rút gọn P b,tìm các giá trị của x để P=3/x-1 c,tìm các giá trị nguyên của x để A>1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ